Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Executare

Stimate debitor,
Îți mulțumim că ai accesat pagina dedicată pentru angajamente de plată,

Această pagină este dedicată transmiterii on-line a solicitărilor de încheiere a unui angajament de plată în cadrul dosarelor de executare silită aflate pe rolul societății noastre.
Te rugăm să completezi câmpurile predefinite și să atașezi documente justificative, dacă este cazul.
După recepționarea angajamentului de plată vom reveni către dumneavoastră cu răspunsul creditorului.
În cazul în care nu primiți un răspuns din partea noastră în termen de 5 zile lucrătoare vă rugăm să reveniți cu o nouă solicitare.
În lipsa unui răspuns din partea creditorului nu vom putea furniza un răspuns la solicitarea dumneavoastră.
Acordul se va considera încheiat doar în momentul în care veți primi acceptul creditorului transmis prin intermediul nostru.
Plata sumelor de bani se poate efectua în contul de consemnare RO88BREL0002002015650101 LEI, deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A., pe numele și la dispoziția SOCIETATII PROFESIONALE DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI DOBRA & CĂLIMAN, CIF: RO 40944504.
În vederea stingerii datoriei dumneavoastră puteți efectua plăți chiar și în lipsa unui acord de plată.

    Solicit desființarea următoarelor măsuri de executare:
    popririnotări de urmărire asupra imobilelorsechestre

    *Documente pe care le puteți încărca: (i) copii C.I. care atestă identitatea dumneavoastră, (ii) dovada veniturilor și bunurilor dumneavoastră, (iii) dovada plăților anterioare, orice alte documente justificative. Se accepta documente în format PDF,JPG sau PNG, de maxim 6MB