Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TEREN + CASA 2110/2018

Numar dosar : 2110/2018
8.395.00 LEI
Suprafata totala: 900 MP

LOCALIZARE

Sat. Cucuruzu, Comuna Răsuceni, Jud. Giurgiu

ALTE DETALII

compus din cota de 1/8 din teren intravilan, în suprafață totală de 900 (nouasute) mp, din actele de proprietate și suprafață de 862 (optsuteșaizecișidoi) mp, conform măsurătorilor cadastrale, din care suprafața de 450 (patrusutecinzeci) mp avand categoria de folosință curți-construcții și 412 (patrusutedoisprezece) mp având categoria de folosință arabil, identificată cu număr cadastal 30271, intabulat în Cartea Funciară nr. 30271 a com. Rasuceni, județul Giurgiu și construcția C1 existentă pe acesta, având destinație de locuință (casă ), cu o suprafață construită la sol  de 25(douazecisicinci) mp avand o cameră , identificată cu număr cadastral 30271-C1.Pe terenul menționat anterior se află și o construcție nouă, în suprafață constuită la sol de cca 85 m2, care nu se va vinde având în vedere faptul că nu este intabulată în Cartea Funciară.