Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 1 CAMERA 3416/2023

Numar dosar : 3416/2023
69.075.00 LEI

LOCALIZARE

Comuna Chiajna, sat Dudu, str Rezervelor, nr. 54(prov), bl. 8, et. 1, ap. 50, lot 8, județul Ilfov

ALTE DETALII

apartament compus din 1 cameră având o suprafață de 38,48 m.p., împreună cu cota-parte aferentă de 54/10000 din părțile și dependințele comune, care, prin natura și destinația lor se află în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și împreună cu cota-parte indiviză de 54/10000 din terenul pe care este edificat imobilul-bloc identificat cu nr. cadastral 58878, precum și împreună cu cota parte de 840/700000 din imobilul identificat cu CF nr. 58881și nr. cadastral 58881, situat în sat Dudu, Jud. Ilfov, Lot 11 compus din teren intravilan în suprafață de 2.759 mp cu destinația drum de acces.