Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 1 CAMERA 3685/2021 SI 1376/2022 CONEXATE

Numar dosar : 3685/2021
143.353.00 LEI

LOCALIZARE

București, Str. Oltarului nr. 12B, sc. 2, et. 1, ap. 4, sector 2

ALTE DETALII

Apartament compus din 1 (una) cameră, baie, hol, și o cameră de serviciu aflată la subsol, având o suprafață totală de 29,29 m.p., împreună cu cota-parte aferentă din părțile și dependințele comune, care, prin natura și destinația lor sunt în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și dreptul de folosință, pe durata existenței construcției, asupra terenului aferent apartamentului, în suprafață de 20,15 m.p.