Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 1 CAMERA 4802/2021

Numar dosar : 4802/2021
207.791.00 LEI

LOCALIZARE

Orașul Popesti-Leordeni, Str. Astrelor nr. 42B, sc. 1, ap. 3, (tarla 55/4 – parcela 27, 28) – lot3, județul Ilfov

ALTE DETALII

compus din apartament format din una cameră și dependințe (bucătărie, baie, hol, balcon=6,45 m.p.), cu o suprafață utilă de 31,10 m.p.și o suprafață utilă de 37,55 m.p., împreună cu cota-parte indiviză de 16,90%  din părțile și dependințele comune ale imobilului-bloc, care prin natura și destinația lor sunt în folosința comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor și cota-parte aferentă apartamentului, respectiv suprafața indiviză de 49,19 m.p. din suprafața totală de 291 m.p.(teren identificat cu nr. cadastral 101316 și intabulat în CF nr. 101316 a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov), precum și cu cota-parte indiviză de 1/10 (respectiv suprafața indiviză de 7,15 m.p.) din cota de jumătate din drumul de acces ce are o suprafață totală de 143 m.p., având nr. cadastral 5922/4 și fiind intabulat în CF nr. 9755 a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov