Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 1633/2023

Numar dosar : 1633/2023
605.600.00 LEI

LOCALIZARE

București, Str. Vitan Bârzești, Șosea, Nr. 7D, Bl. 3, Sc. B, Et. 4, Ap. 377, sector 4.

ALTE DETALII

apartament executat în varianta „la roșu” cu o suprafață utilă de 95,97 mp, terasă cu o suprafață de 13,91 mp, împreună cu cota-parte de 1,12% din părțile și dependințele comune, care, prin natura și destinația lor se află în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și împreună cu cota-parte indiviză de 13,62 mp din terenul pe care este edificat imobilul-bloc identificat cu nr. cadastral 208258, intabulat în CF 208258.