Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 2 CAMERE 1635/2023

Numar dosar : 1635/2023
61.438.16 LEI

LOCALIZARE

București, Strada RADU CONSTANTIN, nr. 7, bloc. Z11, sc. 2, et. PARTER, ap. 21, sector 5

ALTE DETALII

apartament compus din două camere și dependințe, împreună cu cota-parte de 1.01% aferentă din părțile și dependințele comune, care, prin natura și destinația lor se află în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și împreună cu cota-parte indiviză de 7.82 mp din terenul pe care este edificat imobilul-bloc identificat cu nr. cadastral 224496