Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 2 CAMERE 1833/2023

Numar dosar : 1833/2023
111.161.25 LEI

LOCALIZARE

Muncipiul Alexandria, Str. Alexandru -Ghica, Nr. 148, Bl. 113, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, județul Teleorman

ALTE DETALII

apartament compus din două camere și dependințe, în suprafață utilă de 41 mp,  împreună cu cota-parte aferentă din părțile și dependințele comune care, prin natura și destinația lor se află în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și împreună cu cota-parte indiviză de 14 mp din suprafața totală de 487 mp. aferentă blocului 113, reprezentând 5,0% din terenul pe care este edificat imobilul-bloc identificat cu nr. cadastral 194 intabulat în Cartea Funciară nr. 21581 a Municipiului. Alexanandria, Județul Teleorman.