Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 2 CAMERE 3076/2020

Numar dosar : 3076/2020
344701.00 LEI
Suprafata totala: 48 MP

LOCALIZARE

Orașul Voluntari,  Bd. Pipera, nr. 168A, BL. 5(E), et. 1, județul Ilfov

ALTE DETALII

compus din apartamentul nr. 11 compus din două camere și dependințe: cameră de zi=19,18 mp, dormitor=11,84 mp, bucătărie=5,21 mp, baie=5,06 mp, vestibul= 2,30 mp, în suprafață utilă de 43,59 mp, balcon în suprafață utilă de 4,35 mp și suprafață totală de 47,94 mp, împreună cu cota-parte indiviză de teren aferentă imobilului în suprafață de  6,78 mp și cota-parte indiviză de 1,17% ce revine apartamentului din spațiile comune ale blocului  care includ parter-acces bloc, hol acces, hol + casa scării, lift, lift, cameră uscător, depozitare biciclete și cărucioare, cameră colectare gunoi, etaj 1-etaj 9-hol, casa scării, lift, lift, împreună cu dreptul de servitute de trecere asupra imobilului intabulat în Cartea Funciară nr. 121822  a orașului Voluntari, jud. Ilfov și identificat cu nr. cadastral 121822 (imobil provenit din dezmembrarea  succesivă a imobilului identificat cu nr. cadastral 1674/3 și intabulat în Cartea Funciară nr. 113655 (nr. CF vechi 1517) a orașului Voluntari, jud. Ilfov, a imobilului identificat cu nr. 982/6/13/5 și intabulat în Cartea Funciară nr. 100009 (nr. CF vechi 7844) a orașului Voluntari, jud. Ilfov și a imobilului identificat cu nr. cadastral 120132 și intabulat în Cartea Funciară nr. 120132 a a orașului Voluntari, jud. Ilfov), asupra imobilului intabulat în Cartea Funciară nr. 100002 (nr. CF vechi 7845) a orașului Voluntari, jud. Ilfov și identificat cu nr. cadastral 982/6/13/6 (constituindu-se un drept de trecere neexlusiv, cu piciorul și cu vehicule de orice fel în favoarea lotului pe care este edificat imobilul-bloc), prin care se realizează accesul la bloc, iar accesul secundar la acesta se realizează prin intermediul fondurilor aservite, respectiv imobilul intabulat în Cartea Funciară nr. 10080 a orașului Voluntari, jud. Ilfov și identificat cu nr. cadastral 5576 (care din urma dezmembrării acestuia au rezultat lotul identificat cu nr. cadastral 5576/1 – CF nr. 108079, lotul identificat cu nr. cadastral 5576/2 – CF nr. 108080 și lotul identificat cu nr. cadastral 108081 – CF nr. 108081 a orașului Voluntari, jud. Ilfov). imobilul identificat cu nr. cadastral 5564/1 și intabulat în CF nr. 108000 a  orașului Voluntari, jud. Ilfov și imobilul identificat cu nr. cadastral 982/6/15 și intabulat în CF nr. 109119 a orașului Voluntari, jud. Ilfov (fonduri aservite asupra cărora s-a constituit un drept de servitute în favoarea imobilului identificat cu nr. 121822 și intabulat în CF a 121822 a orașului Voluntari, jud. Ilfov, care a rezultat din dezmembrările succesive amintite mai sus), drepturi neînscrise în cartea funciară.