Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 2 CAMERE 4612/2021

Numar dosar : 4612/2021
76050.00 LEI

LOCALIZARE

Muncipiul Fetesti, Strada CAMINULUI,nr. 4,bloc. F31,sc. B,et. 2,ap. 32, județul Ialomita

ALTE DETALII

apartament în suprafață măsurată de 38 mp. și 31 mp. din acte împreună cu cota-parte indiviză din părțile și dependințele comune care prin natura și destinația lor se află în coproprietate forțată și perpetuă și împreună cu cota-parte indiviză din terenul pe care se află edificat imobilul, identificat cu CF nr. 20138