Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 2 CAMERE 6844/2022

Numar dosar : 6844/2022
232.575.00 LEI

LOCALIZARE

Orașul Popesti-Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9, bl. 1, sc. B, et. 3, ap. 87, județul Ilfov

ALTE DETALII

compus din apartament compus din 2 (două) camere și dependințe (bucătărie, baie, hol), cu o suprafață utilă de 59,37 mp, terasă cu o suprafață de 6,00 mp și o suprafață totală de 65,37 mp, împreună cu cota-parte indiviză de 0.67% aferentă din părțile și dependințele comune, care, prin natura și destinația lor se află în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și împreună cu cota-parte indiviză din terenul pe care este edificat imobilul-bloc în cotă indiviză de 0.67%, cotă căreia ii corespunde suprafața de 10,263 mp, având nr. cadastral 2615/1/1 și înscris în cartea funciară nr. 8234 a localității Popești-Leordeni și împreună cu cota parte indiviză de 1/1700 din terenul reprezentând drumul de acces, în suprafață totală de 10.414 mp, cotă căreia îî corespunde suprafața de 6,1258 mp, având nr. cadastral 6158, înscris în CF nr.10930, și imobilul  identificat prin Cartea Funciară nr. 10382 a oraşului Popești-Leordeni, Ilfov și numărul cadastral 2615/1/13/1/208, situat în Orașul Popesti-Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9, bl. 1, sc. B, et. 3, ap. 87, județul Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 11,50 mp, reprezentând locul de parcare suprateran nr. 322, împreună cu cota parte din terenul aferent