Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 2 CAMERE (STR. STEFAN STOIKA) 3638/2021

Numar dosar : 3638/2021
445.311.00 LEI

LOCALIZARE

București, Str. Col. Ștefan Stoika nr. 20, bl. 17A, sc. A, et. 7, ap. 28, sector 1

ALTE DETALII

Apartament 2 camere împreună cu cota-parte din părțile și dependințele comune, care, prin natura și destinația lor se află în proprietate comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor, împreună cu cota-parte din terenul pe care se află edificat imobilul-bloc, care, potrivit contractului de construire nr. 316 din 18/04/1983 încheiat cu I.C.V.L., aceasta se află în folosință