Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE + 2 LOCURI DE PARCARE 54/2013

Numar dosar : 54/2013
786.533.00 LEI
Suprafata totala: 102.79 MP

LOCALIZARE

Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, bl. 1 (C1), sc. D (tronson nr. 4), et. 2, sector 2 (Ansamblul Rezidenţial Central Park)

ALTE DETALII

  • apartament nr. 136 (D2-2/U136), identificat cu număr cadastral 228436-C1-U273, înscris în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U273 a mun. Bucureşti sector 2, situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, bl. 1 (C1), sc. D (tronson nr. 4), et. 2, sector 2 (Ansamblul Rezidenţial Central Park), confort 1 sporit, semidecomandat, compus din trei camere de locuit şi dependinţe, (bucătărie, două grupuri sanitare, vestibul, hol), cu o suprafaţă construită totală de 102,79 mp (incluzând şi balcon) şi o suprafaţă utilă de 87,44 mp, împreună cu cota indiviză de 38,81 mp din teren (din care cota indiviză de 30,17 mp, reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit), cota indiviză de 35,75 mp din părţile şi dependinţele comune ale condominiului, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa comună a tuturor proprietarilor;
  • locul de parcare nr. 101 (U 101) situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, sector 2, în subsolul nr. 1 (C 8) al condominiului, identificat cu număr cadastral 228436-C1-U527, înscris în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U527 a mun. Bucureşti sector 2, cu o suprafaţă construită de 27,60 mp şi suprafaţă utilă de 25,79 mp, împreună cu cota indiviză de 8,84 mp din teren (din care cota indiviză de 6,88 mp reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit) şi cota indiviză de 4,63 mp din spaţiile comune subterane;

locul de parcare nr. 109 (U 109) situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, sector 2, în subsolul nr. 1 (C 8) al condominiului, identificat cu număr cadastral 228436-C1-U535, înscris în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U535 a mun. Bucureşti sector 2, cu o suprafaţă construită de 15,70 mp şi suprafaţă utilă de 14,76 mp, împreună cu cota indiviză de 5,03 mp din teren (din care cota indiviză de 3,91 mp reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit) şi cota indiviză de 2,64 mp din spaţiile subterane, (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)