Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE 330/2023

Numar dosar : 330/2023
356.500.00 LEI

LOCALIZARE

Orașul Bragadiru, Șos Alexandriei, Nr. 98-100A, Et. parter, Ap. 1, LOT 2/1/2, județul Ilfov

ALTE DETALII

apartament compus din cameră+bucătărie în suprafațăde 32,76 m.p., cameră în suprafață de 13,37 mp, cameră în suprafață de 14,78 mp, baie în suprafață de 5,32 mp și hol în suprafață de 6,56 mp cu o suprafață utilă și totală de 72,79 m.p, căruia îi revine în proprietate cota parte indiviză de 14,92 % (1492/10000), reprezentând suprafața indiviză de 7,29 mp din părțile și dependințele comune care, prin natura și destinația lor, sunt în proprietatea comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor din imobilul bloc, precum și cota parte indiviză corespunzătoare, respectiv suprafața de 31,78 m.p. din terenul în suprafață de 213 mp, cu nr. Cadastral 104540, înscris în cartea funciară nr. 104540 a localității Bragadiru, județul Ilfov și imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 104541 a oraşului Bragadiru, Ilfov  și numărul cadastral 104541, situat în Orașul Bragadiru, Șos Alexandriei, Nr. 98-100, Jud. Ilfov, LOT2/1/3, tarlaua 19, parcelele 92/9 și 92/10, județul Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 68 mp, având categoria de folosință arabil, ambele împreună cu dreptul de trecere cu piciorul si cu autovehiculul pe terenul cu nr.Cadastral 1880/2/4 în suprafață de 377(treisuteșaptezecișișapte) mp situat în intravilanul orașului Bragadiru, județul Ilfov, cu destinația drum de acces, înscris în cartea funciară nr. 108739 (nr. CF vechi 6712) și un drept de trecere pe terenul cu nr. cadastral 104544 în suprafață de 317 (treisuteșaptesprezece) mp, situat în intravilanul orașului Bragadiru, șos. Alexandriei nr. 98-100, județul Ilfov; lot 2/1/6, cu destinația drum de acces, înscris în cartea funciară 104544, si care se poate transmite numai subdobânditorilor cu orice titlu, ai apartamentului cu nr. cadastral 104540- Cl-Ul, și care nu va putea fi limitat de către proprietarii ulteriori ai terenurilor cu destinația drum de acces mai sus menționate conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.495/16.04.2021