Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE 7571/2022i1

Numar dosar : 7571/2022i1
390.700.00 LEI

LOCALIZARE

București, Strada MINIS,nr. 6,bloc. PM 90,sc. A,et. 8,ap. 49, sector 3

ALTE DETALII

compus din 3 camere, baie, bucătarie. debara, vestibul, sas, wc, logie, împreună cu cota-parte aferentă din părțile și dependințele comune, care, prin natura și destinația lor se află în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și împreună cu cota-parte indiviză din terenul pe care este edificat imobilul-bloc în suprafață deținuta de debitor de 11.79 mp identificat cu nr. cadastral 219919