Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE 7709/2022

Numar dosar : 7709/2022
900.000.00 LEI

LOCALIZARE

București, Strada Badea Cârțan,nr. 62, et.1, ap.2, sector 2

ALTE DETALII

compus din apartament compus din trei camere, hol, culoar, bucătărie, cămară, baie, casa scării etaj, marchiza, casa scării parter, doua balcoane, terasă, pivniță și pod, cu o suprafață utilă de 87.23 m.p. și o suprafață totală de 234.93 m.p., împreună cu cota parte de 50% din dreptul de coproprietate asupra părților și dependințelor, care prin natura și destinația lor, sunt în folosință comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor din imobilul-bloc, precum și dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului în suprafață de 92.20 m.p. intabulat în CF nr.223622 a localității București Sector 2, conform Contract de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr.09 din data de 19.01.2018 de către notarul public Diana Teodora Cărăușu cu mențiunea că descrierea din raportul de evaluare include suprafața distinctă a pivniței de 12 mp și a podului în suprafață de 105,84 mp însă suprafața totală este identică, de 234,93 mp