Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE (BUCURESTI, SECTOR 3) 2529/2020

Numar dosar : 2529/2020
31.160.25 LEI
Suprafata totala: 62 MP

LOCALIZARE

București, Str. Babeni nr. 1, bl. Z1, sc. 3, parter, ap. 31, sector 3

ALTE DETALII

apartament compus din 3 camere  de locuit și dependințe (bucătărie, cămără, debara, holl, baie, logie), având o suprafață de  61,97 m.p.(62,30 m.p. conform actelor de proprietate-utilă), împreună cu cota-parte de 1,19% din părțile și dependințele care prin natura și destinația lor sunt în coproprietate forțată, comună și perpetuă, precum și cu dreptul de folosință asupra terenului în suprafață de 17,73 m.p., reprezentând cota-parte aferentă apartamentului din terenului pe care este edificat imobilul-bloc (nr. cadastral 220880, nr. CF 220880 – București, Sector 3)