Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE + COTA + LOC DE PARCARE 2899/2020

Numar dosar : 2899/2020
290.625.00 LEI
Suprafata totala: 71.62 MP

LOCALIZARE

București, Str. Orăștie nr. 34, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 4

ALTE DETALII

 

apartament compus din 3(trei) camere, bucătărie, cămară, grup sanitar, dressing, hol și balcon în suprafață de 3,55 m.p., având o suprafață utilă de 68,07 m.p. și o suprafață totală de 71,62 m.p., împreună cu cota-parte de 1281/10000 (cota indiviză de 12,81%), respectiv suprafața de 6,62 m.p. din părțile și dependințele comune care, prin natura și destinația lor se află în folosința comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor din cadrul imobilului-bloc, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-părți de 3591/100, respectiv suprafața indiviză de 35,91 m.p. din terenul pe care este amplasat imobilul-bloc din care face parte imobilul urmărit (identificat cu nr. cadastral 218882).


Imobilul indicat anterior este urmărit în temeiul art. 815 Cod de procedură civilă, împreună cu cota-parte de 1/16 în suprafață de 42,3875 m.p. din dreptul de proprietate asupra imobilului intabulat în Cartea Funciară nr. 218899 a municipiului București, sector 4 și identificat cu nr. cadastral 218899, situat în București, Str. Orăștie nr. 34, sector 4, lot 19, reprezentat de teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 678,20 m.p., având destinația drum de acces.

 

De asemenea, face obiectul urmăririi imobilul intabulat în Cartea Funciară nr. 218892 a municipiului București, sector 4 și identificat cu nr. cadastral 218892 situat în București, Str. Orăștie nr. 34, sector 4, lot 12, reprezentat de teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, având destinația de loc de parcare și o suprafață măsurată de 18 m.p. (17,5 m.p. din acte)