Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE + DEPENDINTE 225/2016

Numar dosar : 225/2016
268626.00 LEI
Suprafata totala: 75.13 MP

LOCALIZARE

Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 82, bl. C16, sc. A, et. 3, sector 6

ALTE DETALII

compus din 3 camere plus dependinţe (bucătărie, baie, 2 debarale, hol), confort 1, decomandat, în suprafaţă utilă de 61,16 m.p. şi o suprafaţă totală de 75,13 m.p., inclusiv balcon în suprafaţă de 12,59 m.p. şi boxa în suprafaţă de 1,38 m.p., împreună cu cota parte indiviză de 0,339% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului-bloc care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor şi cotă indiviză, echivalentă suprafeţei indivize de 9,75 m.p., din terenul pe care este edificat imobilul-bloc atribuit în folosinţă pe întreaga durată a existenţei acestuia