Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE (SECTOR 6)130/2017

Numar dosar : 130/2017
304.823.00 LEI

LOCALIZARE

București, str. Strămoşilor nr. 6, bl. P17, sc. 1, apartament nr. 2, sector 6

ALTE DETALII

compus din trei camere şi dependinţe (bucătărie, baie, camara, debara, debara, culoar, vestibul, balcon=5,27 m.p., balcon=4,55 m.p.), având o suprafață utilă de 77,63 m.p. și o suprafață totală de 87,45 m.p.,, împreună cu cota-parte aferentă din părțile și dependințele commne, care, prin natura și destinația lor se află în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și cu cota aferentă apartamentului din terenul pe care este edificat imobilul-bloc, teren atribuit în folosință, în suprafață de 27,80 m.p.