Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 3 CAMERE (U7) 2465/2024

Numar dosar : 2465/2024
1.107.525.00 LEI

LOCALIZARE

Municipiul București, Șoseaua Nordului, nr. 96 U, et. Parter, ap. 7, sector 1

ALTE DETALII

compus din apartament  cu 3 (trei) camere  situat la Parter, compus din living + bucătărie în suprafață utilă de 51,52 mp, cameră în suprafață utilă de 18,97 mp, cameră în suprafață utilă de 14,93 mp, baie  în suprafață utilă de 5,47 mp, baie  în suprafață utilă de 5,66 mp, cu o suprafață utilă de 96,55 mp, plus balcon în suprafață de 6,48 mp, plus balcon în suprafață de 4,10 mp, plus balcon în suprafață de 4,37 mp, însumând o suprafață totală de  111,50 mp, împreună cu cota-parte indiviză de 2,96% din părțile și dependințele comune care prin natura și destinația lor se află în coproprietate forțată și perpetuă și împreună cu cota-parte indiviză de 31,30 mp din terenul pe care se află edificat imobilul identificat cu nr. cadastral 271550 înscris în Cartea Funciară nr. 271550 a Localității București, sector 1și împreună cu cota parte indiviză de 2,90% respectiv suprafața de 3,71 mp., aferentă imobilului cu număr cadastral 271550-C1-U7 din terenul intravilan în suprafață totală de 128 mp., având destinația de drum de acces, situat în București, Șos, Nordului nr. 96U, sector 1, identificat cu nr. cadastral 271551, înscris în Cartea Funciară nr. 271551 a loc. București, sector 1 (conform Contractului de vânzare autentificat sub nr. 712/03.09.2020)