Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 4 CAMERE 363/2021

Numar dosar : 363/2021
1.045.413.00 LEI

LOCALIZARE

București, Soseaua Nordului nr. 96Z,et. D, ap. 1, sector 1

ALTE DETALII

compus din apartament format din 4 camere în suprafață utilă de 127,29 m.p., suprafață construită de 291,64 m.p., terasă în suprafață utilă de 117,57 m.p., împreună cu cota-parte indiviză de 3,88 % aferentă acestuia din părțile și dependințele comune care prin natura și destinația lor sunt în folosința comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor și cota-parte indiviză aferentă acestuia în suprafață de 53,91 m.p. din terenul pe care este edificat imobilul-bloc și suprafața de teren deținută în mod exclusiv de 117,57, terenul fiind identificat cu nr. cadastral  254685 și imobilul identificat prin Cartea Funciară nr. 254685-C1-U90 şi numărul cadastral 254685-C1-U90, situat în București, Soseaua NORDULUI, nr. 96Z, et. S, ap. 12, sector 1, reprezentat de garaj, având o suprafață totală de 14,82 m.p. împreună cu cota-parte indiviză din părțile și dependințele comune care prin natura și destinația lor sunt în proprietate comună, perpetuă și forțată precum și împreună cu cota-parte indiviză în suprafață de 4,59 m.p. din terenul pe care este edificat imobilul-bloc(identificat cu nr. cadastral 254685)