Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 4 CAMERE 6726/2023

Numar dosar : 6726/2023
500.850.00 LEI

București, str. Calniste, nr. 25, sector 5

LOCALIZARE

Orașul Otopeni, str. Traian nr.17, bl.A10, sc.1, et.1, ap.5, județul Ilfov

ALTE DETALII

apartament având o suprafață de 100.13 m.p., împreună cu cota-parte aferentă din părțile și dependințele comune, care, prin natura și destinația lor se află în proprietatea comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor, precum și împreună cu cota-parte indiviză din terenul pe care este edificat imobilul