Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 4 CAMERE (SECTOR 3) 3242/2021

Numar dosar : 3242/2021
545.616.00 LEI

LOCALIZARE

București, Str. Foișorului nr. 1, bl. V51, sc. 4, et. 3, ap. 113, sector 3

ALTE DETALII

reprezentat de apartament în suprafață utilă de 92,64 m.p., alcătuit din 4 camere de locuit și dependințe și cota-parte indiviză aferentă acestuia din părțile și dependințele comune ale condominiului, care prin natura și destinația lor sunt deținute în proprietate comună, perpetuă și forțată și terenul în suprafață de 16,72 m.p. ce reprezintă cota indiviză aferentă apartamentului din terenul pe care este amplasat blocul V51 atribuit în folosință pe durata existenței construcției