Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENT 5 CAMERE + COTA DE 1/2 DIN TEREN 3734/2023

Numar dosar : 3734/2023
1.668.900.00 LEI

LOCALIZARE

București, Strada VASILE LUCACI,nr. 14,et. parter,ap. 1, sector 3, (Bucuresti Sectorul 3,Strada PREOT VASILE LUCACIU, nr. 14, et. S+P+M, ap. 1 conform extras CF)

ALTE DETALII

apartament în suprafață de 122,50 mp împreună cu cota-parte indiviză din părțile și dependințele comune care prin natura și destinația lor se află în copropărietate forțată și perpetuă și împreună cu cota de 1/2 din imobilul teren în suprafață totală de 279,00 mp respectiv suprafața de 139,50 mp identificat cu nr. cadastral 223009 intabulat în CF nr.223009 cu mențiunea că se va exclude evaluarea cotei de  1/2 din imobilul teren identificat cu nr. cadastral 223009 intabulat în CF nr.223009 precum și camerele proprietatea familiei BOGASIU