Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTAMENTE (2) 3242/2021 SI 3992/2021

Numar dosar : 3242/2021
250.150.00 LEI

LOCALIZARE

Orașul Sinaia, Strada Libertatii nr. 10,et. M,ap. 2, județul Prahova

ALTE DETALII

vânzarea la licitație publică a nudei proprietăți asupra imobilului identificat prin Cartea Funciară nr.  21216-C1-U1  și numărul cadastral  21216-C1-U1 , situat în Orașul Sinaia, Strada Libertatii nr. 10,et. M,ap. 2, județul Prahova, compus din apartament în suprafață de 66 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, împreună cu cota-parte aferentă acestuia din părțile și dependințele comune și cota-parte aferentă acestuia din terenul pe care este edificat imobilul-bloc (identificat cu nr. cadastral 21216) împreună cu imobilul identificat prin  Cartea Funciară nr. 21259 şi numărul cadastral 21259 , situat în Strada Libertatii nr. 10, compus din teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, având o suprafață de 42 m.p. conform măsurătorilor cadastrale (42 m.p. din acte) și  nuda proprietate asupra imobilului identificat prin Cartea Funciară nr.  21216-C1-U2  având numărul cadastral  21216-C1-U2 , situat în Orașul Sinaia, Strada Libertatii nr. 10,ap. 1, județul Prahova, compus din apartament în suprafață de 108 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, împreună cu cota-parte aferentă acestuia din părțile și dependințele comune și cota-parte aferentă acestuia din terenul pe care este edificat imobilul-bloc (identificat cu nr. cadastral 21216)