Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

APARTMENT 3 CAMERE 1532/2014

Numar dosar : 1532/2014
355.918.00 LEI

LOCALIZARE

București,  str.Drumul Taberei nr. 54, bl. F3, sc. 5. et.2, ap.86, sector 6

ALTE DETALII

clădire în suprafaţă utilă de 54,82 m.p. şi balcon în suprafaţă de 3,63 m.p. rezultând o suprafaţă totală de 58,45 m.p. conform releveu şi este compusă din trei camere de locuit şi dependinţe precum şi dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 0,91 % aferente apartamentului din părţile şi dependinţele imobilului care prin natura lor sunt în folosinţă comună perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor, bun imobil identificat cu număr cadastral 207/86 înscris în Cartea Funciară nr. 71306 a sectorului 6 Bucureşti