Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

COTA 1/2 APARTAMENT 1 CAMERA (SECTOR 4) 671/2019 CNX CU 670/2019

Numar dosar : 671/2019 CNX CU 670/2019
51.000.00 LEI
Suprafata totala: 24.44 MP

LOCALIZARE

București, str. Postalionului, nr. 53, et. 1, sector 4

ALTE DETALII

apartament compus din cameră în suprafață de 15,88 m.p., grup sanitar în suprafață de 3,05 și bucătărie în suprafață de 3,26 m.p. cu o suprafață utilă de 21,89 m.p., balcon în suprafață de 2,55 m.p, cu o suprafață totală de 24,44 m.p. împreună cu suprafața indiviză de 3,45 m.p. din părțile și dependințele comune ale întregului imobil care prin natura și destinația lor se află în folosință comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor din cadrul imobilului, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-părți de teren aferent apartamentului în suprafață indiviză de 7,50 m.p. din suprafața totală de teren pe care este situată construcția, teren intabulat în Cartea Funciară nr. 212589 a Mun. București, sector 4 și identificat cu nr. cadastral 212589.