Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

COTA 1/2 APARTAMENT 2 CAMERE + DEPENDINTE (SECTOR 6) 71/2012

Numar dosar : 71/2012
70.308 LEI
Suprafata totala: 42.04 MP

LOCALIZARE

București, Str. Petrachesti nr. 24, bl. 1, cam. 212 și 213, sector 6

ALTE DETALII

COTA de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului de tip
apartament de 2 camere plus dependinţe, confort 2, semidecomandat, în
suprafaţă utilă de 42,04 m.p. şi o suprafaţă totală de 42,04 m.p. situat în
București, Str. Petrachesti nr. 24, bl. 1, cam. 212 și 213, sector 6, înscris în
Cartea Funciară nr. 222887-C1-U5 a municipiului București – Sector 6,
identificat cu nr. cadastral 222887-C1-U5, cota parte indiviză din părţile şi
dependinţele comune ale clădirii şi cota indiviză echivalentă suprafeţei de
25,80 m.p. din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosinţă pe
perioada existenţei clădirii descris conform anexei I, care face parte integrantă
din prezenta publicaţie de vânzare