Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

COTA 3/16 DIN APARTAMENT 2 CAMERE (S6) 2951/2020

Numar dosar : 2951/2020
29.503.50 LEI
Suprafata totala: 37.27 MP

LOCALIZARE

București,  Bulevardul Timișoara, nr. 85, bloc. M42, sc. 1, et. 2, ap. 16, sector 6

ALTE DETALII

apartament compus din două camere de locuit și dependințe în suprafață utilă de 37,27 m.p. și balcon 1,44 m.p., împreună cu cota-parte indiviză aferentă apartamentului din  părțile și dependințele de folosință comună ale imobilului-bloc care, prin natura și destinația lor, sunt în proprietatea comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor, precum și dreptul de folosință asupra cotei-părți aferente apartamentului din suprafața de teren în indiviziune pe care este edificat imobilul-bloc ( identificat cu nr. cadastral 221137, intabulat în Cartea Funciară nr. 221137 a municipiului București, sectorul 6).