Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TEREN INTRAVILAN + CONSTRUCTIE 1944/2022

Numar dosar : 1944/2022
1.015.416.75 LEI

LOCALIZARE

București, Str. Frumoasa nr. 47, sector 1

ALTE DETALII

compus din teren intravilan în suprafață de 214 m.p., împreună cu construcția C1 (nr. cad. 253702-C1) edificată pe acesta. Construcția C1, proprietatea debitorului, este compusă din următoarele unități și care au fost dobândite astfel:

 

  • apartamentul nr. 1 situat în mun. Bucureşti str. Frumoasa nr. 47, Corp A, subsol + parter, sector 1, identificat cu numărul cadastral. 253702-C1-U2 (nr. cadastral vechi 13317/1;0;1/1) înscris in Cartea Funciară nr. 253702-C1-U2 a mun. Bucureşti, sector 1 (nr. CF vechi 69941), compus din 1 (una) camere și dependinţe, în suprafaţă utilă de 22,37 mp, impreună cu dreptul de coproprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale apartamentului 1 situat la parter, casa scării spre subsol şi subsolul imobilului, în cotă parte de 23%, accesul făcându-se prin intrarea principală şi prin intrarea secundară a imobilului, precum şi dreptul de proprietate asupra cotei părţi de 23% din suprafaţă de 114,46 mp, respectiv suprafata de 26,33 mp aferentă apartamentului, reprezentând cota parte de 12,30% din cota parte de 53,49% din terenul in suprafaţă totală de 214 mp, identificat cu numărul cadastral 253702, inscris In Cartea Funciară nr. 253702 a mun. Bucureşti, sector 1, pe care este construit intregul imobil,
  • apartamentul unitatea 3 situat in mun. Bucureşti, str. Frumoasă nr. 47, Corp A, subsol + parter, sector 1, identificat cu numărul cadastral 253702-C1-U1 (nr. cadastral vechi 13317/1;0;1/2), înscris în Cartea Funciară nr. 253702-C1-U1 a mun. Bucureşti, sector 1 (nr. CF vechi 69943), compus dln 4 (patru) camere şi dependinţe (camerele nr. 1, 6, 7 şi 10), in suprafaţă utilă totală 74,55 mp, avănd compunerea şi suprafeţele: cameră – in suprafaţă utilă de 22,95 m.p., camera – în suprafață utilă de 14,40 mp, cameră – în suprafață utilă de 18, 10 m.p., cameră = în suprafață de 19,10 mp, împreună cu dreptul de coproprietate asupra părților și dependințelor comune ale apartamentului 1 situat la parter, casa scării spre subsol şi subsolul imobilului, în cotă parte de 77%, accesul făcându-se prin intrarea principală şi prin intrarea secundară a imobilului, precum şi dreptul de proprietate asupra cotei părţi de 77% din suprafaţă de 114,46 mp, respectiv suprafata de 88,13 mp aferentă apartamentului, reprezentând cota parte de 41,19% din cota parte de 53,49% din terenul în suprafață totală de 214 mp identificat cu numărul cadastral 253702, inscris In Cartea Funciară nr. 253702 a mun. Bucureşti, sector 1, pe care este construit intregul imobil.

 

  • ambele imobile dobândite prin contractul de vânzare aut. sub nr. 1413/15.11.2017 de notar public Stănișor Dumitru-Emilian, astfel cum acesta a fost rectificat prin încheierea nr. 20/16.11.2017 emisă de către același notar public.

 

Conform contractului anterior menționat, se mențin servitutea de trecere prin intrarea secundară și spațiul nr. 15 pentru accesul la instalațiile de apă și canal, precum și dreptul de folosință exclusivă asupra încăperii cu nr. 3, în suprafață de 6,99 mp, situată la subsol, având destinația de spațiu tehnic și depozitare, ambele constituite cu titlu gratuit în beneficiul apartamentului nr. 2 identificat cu numărul cadastral 253702-C1-U3, situat la etaj, așa cum reiese din sentința civilă nr. 2182/09.02.2012 pronunțată în dosarul nr. 33233/299/2009 de către Judecătoria Sectorului 1, București, completată prin încheierea din 01.11.2012 pronunțată în același dosar de către aceeași instanță, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 26.11.2012.

 

Spațiile comune aflate în indiviziune au următoarea compunere:

  • la parter – baie în suprafață utilă de 9,61 mp, hol în suprafață utilă de 24,20 mp, vestibul în suprafață utilă de 7,92 mp, wc serviciu în suprafață utilă de 2,10 mp, oficiu în suprafață utilă de 5,66 mp, cămară în suprafață utilă de 3,71 mp, bucătărie în suprafață utilă de 7,78 mp, culoar în suprafață utilă de 3,95 m.p., culoar în suprafață utilă de 1,88 mp, culoar în suprafață utilă de 2,54 mp, întregul parter având o suprafață utilă și totală de 69,35 mp.
  • la subsol – spațiu de depozitare în suprafață utilă de 9,42 mp, spațiu de depozitare în suprafață utilă de 10,14 mp, spațiu tehnic și depozitare în suprafață utilă de 6,99 mp, hol în suprafață utilă de 10,57 m.p., întregul subsol având o suprafață utilă de 37,12 mp + scară în suprafață utilă de 3,18 mp și o suprafață totală de 40,30 mp, rezultând astfel o suprafață utilă în indiviziune de 106,47 mp și o suprafață totală în indiviziune de 109,65 mp.

 

Apartamentul nr. 2 situat in mun. Bucureşti, str. Frumoasă nr. 47, Corp A, etaj + pod, sector 1, identificat cu numărul cadastral 253702-C1-U3 (nr. cadastral vechi 13317/1;1/2), înscris în Cartea Funciară nr. 253702-C1-U3 a mun. Bucureşti, sector 1 (nr. CF vechi 82682), compus din 2 (două) camere și dependințe având compunerea și suprafața: etajul 1 – cameră în suprafață utilă de 13,28 mp, cameră în suprafață utilă de 9,41 mp, bucătărie în suprafață utilă de 4,16 mp, baie în suprafață utilă de 2,80 mp, hol în suprafață utilă de 2,98 mp, hol în suprafață utilă de 8,62 mp, pod uscătorie în suprafață utilă de 132,72 mp, rezultând o suprafață utilă 173,97 mp + scară în suprafață utilă 1,53 mp și balcon în suprafață utilă de 4,61 mp, rezultând o suprafață totală de 180,11 mp și pod în suprafață totală de 46,74 mp, împreună cu dreptul de coproprietate asupra părților și dependințelor comune ale apartamentului, în cota de 46,51%, precum și dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 99,54 mp aferent apartamentului, reprezentând cota parte de 46,51% din terenul în suprafață totală de 214 mp, identificat cu numărul cadastral 253702, inscris In Cartea Funciară nr. 253702 a mun. Bucureşti, sector 1, pe care este construit intregul imobil.

 

În beneficiul apartamentului nr. 2 este constituită servitutea de trecere prin intrarea secundară și spațiul nr. 15 al unității nr. 3 (nr. cadastral 253702-C1-U1) și aprtament 1 (nr. cadastral 253702-C1-U2), situate la parter, către subsolul imobilului pentru accesul la instalațiile de apă și canal, precum și dreptul de folosință exclusivă a încăperii cu nr. 3, în suprafață utilă de 6,99 mp, situat la subsol, având destinația de spațiu tehnic și depozitare