Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arhive

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TERENURI (6) 254/2016

Numar dosar : 254/2016
991.448.00 LEI

București, str. Calniste, nr. 25, sector 5

LOCALIZARE

com. Periș, sat Bălteni, județ Ilfov

ALTE DETALII

  1. imobilul situat în com. Periș, sat Bălteni, județ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 8.683 m.p., din care suprafața de 5.726 m.p. este scoasă definitiv din circuitul agricol, identificat cu număr cadastral 1658/14, întabulat în Cartea Funciară nr. 52894 a localității Periș, împreună cu cota indiviză de 25,97% echivalentă a 677,37 m.p., din drumul de acces în suprafaţă totală de 2.608 m.p., situat în com. Periş, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 1658/7, întabulat în Cartea Funciară nr. 53359 a localității Periş, precum şi cota indiviză de 25,97% (stabilită prin raportul de evaluare) din loturile de teren ce au ca destinaţie de drumuri pentru acces, respectiv din imobilul teren în suprafaţă de 260 m.p., situat în com. Periş, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 1163/2/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 53013, a localităţii Periş, jud. Ilfov şi din imobilul teren în suprafaţă 406 m.p., situat în com. Periş, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 770/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 53014 a localităţii Periş,
  2. imobilul situat în com. Periș, județ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 3.694 m.p., identificat cu număr cadastral 770/1/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 51928 a localității Periș,
  3. imobilul situat în com. Periș, sat Cocioc, județ Ilfov, tarla 206, parcela 955/34, compus din teren extravilan, categoria arabil, în suprafață de 5.000 m.p., identificat cu număr cadastral 865, întabulat în Cartea Funciară nr. 53749 a localității Periș,
  4. imobilul situat în com. Periș, județ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 527,74 m.p., având categoria de folosință arabil, identificat cu număr cadastral 2244/3, întabulat în Cartea Funciară nr. 52481 a localității Periș, împreună cu cota indiviză de 1/6 din terenul intravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață totală de 419 m.p., identificat cu număr cadastral 2244/7, întabulat în Cartea Funciară nr. 52485 a localității Periș,
  5. imobilul situat în com. Periș, județ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 800 m.p., categoria de folosință arabil, identificat cu număr cadastral 1807/4/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 54376 a localității Periș,
  6. imobilul situat în com. Periș, sat Cocioc, județ Ilfov, tarla 195, parcela 926/6, compus din teren intravilan în suprafață de 3.000 m.p., categoria de folosință arabil, identificat cu număr cadastral 2301, întabulat în Cartea Funciară nr. 52094 a localității Periș